Home

Welkom op de site van het project Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV-project) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).Op deze site vindt u informatie die van belang is voor gemeenten, provincies en organisaties die betrokken zijn bij de TSV-projecten.De volgende onderwerpen en handige pagina’s kunt u vinden op TSVproject.nl:

Enquête TSV-evaluatie

De enquête voor de eindmeting van de TSV-evaluatie is eind september verstuurd. De enquête kunt u hieronder downloaden en mailen naar de in de brief genoemde adressen.

Het Registratieformulier

Wilt u de voortgang van uw TSV-project(en) registreren? Met uw inlognaam en wachtwoord komt u in het registratieformulier. Tips bij het invullen Voor de resultaten van de registratie over het jaar 2004 klik hier.

Vakwerk vrijwilligers

In 2003 en 2004 / 2022 verschijnt in ‘Vakwerk, tijdschrift voor vrijwilligerswerk’ een TSV-katern. In elk katern aandacht voor een specifiek thema en de bijbehorende lopende TSV-projecten. De katernen zijn ook te downloaden.

Nieuws