Arbochecklist 2018

De Arbowet in het vrijwilligerswerk roept veel vragen op en brengt de nodige rompslomp mee. Volgens de Arbowet moeten de organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E;) uitvoeren en een arbo- en veiligheidsbeleid formuleren. De RI&E; wordt getoetst door een arbodienst. Hier is naar verhouding veel geld mee gemoeid.


Vrijwilligersorganisaties kunnen de RI&E; zelf uitvoeren met behulp van een standaard arbochecklist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *