Gratis cursussen voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de samenleving. Sport, zorg, cultuur, natuur: zonder vrijwilligers kunnen ze niet. De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en de Rabobank onderkennen de grote rol van vrijwilligers in de regio en bieden daarom gratis cursussen aan. Dit jaar voor het eerst in de vorm van een gezamenlijk aanbod. Meer dan 350 vrijwilligers uit Putten, Ermelo en Harderwijk hebben zich al ingeschreven voor deze cursussen. Een prima resultaat.

De cursus communicatie, de bestuurscursus en de cursus Word en Windows zijn van start gegaan. De uitvoering is in handen van Stichting Pinel, ROC Landstede en de Rabobank. De resterende cursussen zullen in de eerste helft van 2005 worden gegeven.

Wegens de grote toeloop wordt een aantal cursussen vaker gegeven. Mede daardoor is het nog mogelijk voor een aantal cursussen in te schrijven. Dit zijn:

  • Projectmatig werken binnen verenigingen (1 avond)
  • Lokale sponsoring in de praktijk (1 avond)
  • Coaching van vrijwilligers (6 dagdelen)
  • (On)beperkt in contact, over het omgaan met mensen met een beperking (4 avonden)
  • Communicatieve vaardigheden binnen hulpverlenende organisaties (6 dagdelen)

Wij vragen in het bijzonder uw aandacht voor (On)beperkt in contact, een cursus voor vrijwilligers die in een uitvoerende of bestuurlijke functie te maken hebben met mensen met een beperking of chronische ziekte. Deze cursus wordt gegeven door medewerkers van MEE Veluwe in samenwerking met Civiq en kan van belang zijn voor uw organisatie omdat mensen met een beperking vanwege het afbouwen van dagbestedingvoorzieningen in de instellingen steeds vaker zullen aankloppen bij de algemene clubs. Deze cursus kan u helpen daar goed mee om te gaan.

Wanneer u belangstelling heeft voor een van de cursussen en u bent als vrijwilliger actief binnen een organisatie in Harderwijk, Ermelo of Putten, bel dan het Steunpunt Vrijwilligerswerk in Harderwijk, tel. 410477. U kunt ook langskomen: iedere middag van 13.30 – 17.30 uur en maandag- en vrijdagavond tot 20.30 uur in het gebouw van de bibliotheek Harderwijk, Academiestraat 5.

Bron: Amersfoortse Courant, 6-1-2005 (vervallen) publicatie op tsvproject.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *