Verder werken… er is nog een wereld te winnen!

Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid met daarin bevindingen en aanbevelingen aan de staatssecretaris van VWS. Gemeenten, Provincies en Rijk zijn nog te vaak gericht op de traditionele vormen van vrijwilligerswerk en gaan uit van bestaande structuren en verenigingen.

Het bereiken van andere dan de ‘traditionele vrijwilliger’ vraagt om inventiviteit. De Commissie pleit voor blijvende stimulering van vooral vernieuwende initiatieven. Initiatieven gericht op verschillende doelgroepen en culturen en initiatieven gericht op samenwerking met bedrijfsleven en wetenschap.

Bron: TSVproject.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *