Wat is TSV

In het jaar 2001 is door de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk (TSV) in het leven geroepen (2001-2005).

Ministerie van VWS: www.minvws.nl

Waarom een TSV?

Nederland telt rond de vier miljoen vrijwilligers die gemiddeld vijf uur per week actief zijn. Vrijwilligerswerk mág, het hoeft niet, maar het hoort eigenlijk wel. Als het vrijwilligerswerk aantrekkelijk en dus leuk genoeg is, makkelijk toegankelijk en als er voldoende waardering en ondersteuning is. De TSV zorgt met een bijdrage van circa € 11,4 miljoen per jaar voor een forse lokale impuls ter versterking van het lokale vrijwilligerswerk. En daar dragen gemeenten en provincies nog eens hetzelfde bedrag aan bij. De TSV onderstreept het belang van vrijwilligerswerk en investeert in de toekomst van het lokale (sociale) kapitaal.

Waaruit bestaat de TSV?

Voor de periode van 2001-2004 hebben ruim 400 gemeenten en vrijwel alle provincies een financiële bijdrage van het Rijk gevraagd voor versterking van het vrijwilligerswerk.Deze financiële bijdrage komt ten goede aan:

  • deskundigheidsbevordering;
  • werven van vrijwilligers;
  • organisatorische en administratieve ondersteuning bij activiteiten.

Criteria voor de TSV

Gemeenten en provincies komen in aanmerking voor de TSV als de projecten voldoen aan de volgende criteria:

  1. Het project is gebaseerd op overleg, is vernieuwend of vult bestaande projecten aan.
  2. Gemeenten en provincies dragen eenzelfde bedrag bij aan de kosten van het project (niet voor 2001). Hierdoor ontstaat er een financiële impuls van € 23 miljoen per jaar (2002, 2003 en 2004).
  3. Gedurende het project worden lokale ontwikkelingen in vrijwilligerswerk geregistreerd en geanalyseerd.
  4. Het projectplan is bij VWS ingediend vóór 1 juli 2002.