MADD nieuwsbrief

Vanaf september kunnen klussen op de website aangemeld worden. Maar de voorbereidingen starten al. U kunt vast klussen bedenken, MADD intern bekendmaken, uw afdelingen enthousiasmeren en medewerkers of leerlingen stimuleren…

Verder werken… er is nog een wereld te winnen!

Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid met daarin bevindingen en aanbevelingen aan de staatssecretaris van VWS. Gemeenten, Provincies en Rijk zijn nog te vaak gericht op de traditionele vormen van vrijwilligerswerk…

Digitale Monitor Vrijwilligerswerk

Om gemeenten te ondersteunen bij het vrijwilligersbeleid, lanceert CIVIQ, instituut vrijwillige inzet, de Digitale Monitor Vrijwilligersbeleid (DigiMon) . Gemeenten kunnen via www.monitorvrijwilligerswerk.nl gestandaardiseerde enquêtes uitzetten onder vrijwilligersorganisaties. Een gemeente krijgt…

Arbochecklist 2018

De Arbowet in het vrijwilligerswerk roept veel vragen op en brengt de nodige rompslomp mee. Volgens de Arbowet moeten de organisaties een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E;) uitvoeren en een arbo-…

Gratis cursussen voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn erg belangrijk voor de samenleving. Sport, zorg, cultuur, natuur: zonder vrijwilligers kunnen ze niet. De gemeenten Harderwijk, Ermelo, Putten en de Rabobank onderkennen de grote rol van vrijwilligers…

De complimenten

Het Nationale Compliment , de aanmoedingsprijs voor vrijwilligerswerk, wordt dit jaar voor de negende keer georganiseerd. Ook in 2005 kunnen de drie beste, meest inspirerende en opvallende vrijwilligersprojecten prijzen winnen.…

9 en 10 december 2005: Make a difference day

Op 9 en 10 december 2005 maken tienduizenden Nederlanders samen het verschil. Heel Nederland toont zich maatschappelijk betrokken en steekt vrijwillig te handen uit de mouwen. Individuen, groepen en scholen,…

Uitvoeringstermijn TSV verruimd

De termijn voor het uitvoeren van de TSV-activiteiten is verruimd tot 31 december 2005. Alleen de uitvoeringstermijn is verlengd. Extra financiële middelen zijn niet ter beschikking gesteld. Bijna 75% van…